Category / Branded Content / Interactivitat / Jocs Online / Publicitat Interactiva / Storytelling / T-Commerce

    Loading posts...
  • PER QUÈ LA TV SOCIAL AGRADA A LES MARQUES?

    La TV Social  s’està expandint gràcies als patrocinis. La interactivitat a la segona pantalla aporta més dades que les medicions d’audiència tradicionals. Les marques poden tenir una informació i un diàleg individualitzats.…