ELS 8 MANAMENTS DEL MAPPING COM A LLENGUATGE NARRATIU

Hi ha  molta informació sobre com es fa a nivell tècnic un Videomapping però és molt escassa la documentació sobre quins són els elements propis i característics que fan que es diferenciï clarament d’altres mitjans i llenguatges audiovisuals. En la meva feina com a guionista de Mappings i també com a docent de les diverses edicions del curs ‘Videomapping Narratiu‘ (CIFO de L’Hospitalet) m’he vist en la necessitat d’explicar quins són els punts essencials que diferencien aquest mitjà dels altres llenguatges audiovisuals. Però quins són els principis bàsics a tenir en compte per conceptualitzar un Mapping?

Gianni Guerrini, Mario Nanni / 2009, The Light of Music, fotografia del mapping projectat sobre l’ Scala de Milano

1. La superfície de projecció condicionarà els teus continguts

Aquest és el principi fundacional. Tots els altres deriven d’aquesta premissa. El Mapping es basa en un “diàleg” entre Realitat Física i Realitat Virtual.  La realitat física i virtual son les peces d’un trencacloques que han d’encaixar. Per això, tant les formes com els detalls de la superfície de projecció s’han de tenir en compte a l’hora de crear els continguts digitals, que no són re-utilitzables en altres superfícies. El Mapping és, per tant, l’únic llenguatge audiovisual ideat per a ser projectat exclusivament sobre un cos concret i un espai determinat.

2. Transformaràs la superfície de projecció

Aquest principi és una conseqüència directa de l’anterior. El Mapping es basa en projectar-se en superfícies no convencionals i canviar-ne la percepció. Això s’aconsegueix de diverses maneres: fent que un objecte inanimat cobri vida, canviant la identitat de la superfície de projecció, transformant les propietats de la matèria que la forma…

3. T’expressaràs a través de formes, colors i accions

Les superfícies sobre les que es projecta el Mapping dificulten el realisme dels continguts (això és més propi dels llenguatges audiovisuals pensats per a les pantalles convencionals). Ben al contrari, el Mapping té tendència a expressar-se a través de formes, colors i accions que salven les dificultats de superfícies irregulars. D’aquí es deriva un ús habitual d’imatges simbòliques, metafòriques i conceptuals que necessiten l’acompanyament d’efectes sonors per facilitar la seva comprensió.

4. Estructuraràs els teus continguts mitjançant accions

La clàssica estructura audiovisual basada en seqüències i escenes és poc pràctica aplicada al Mapping. El mapping acostuma a dividir-se en grans blocs temàtics i subdividir-se en accions. Cada nova acció implica una nova transformació de la superfície de projecció.

5. Crearàs una dimensió virtual en el món real

El Mapping és una alteració profunda de la realitat. És profundament immersiu. Qualsevol cosa que ajudi a trencar el concepte de pantalla i elimini les barreres entre espectador i el món virtual forma part de la seva essència. La seva fortalesa consisteix en crear una porta a un món virtual enmig d’una realitat quotidiana familiar per a l’espectador. Es tracta d’endinsar l’espectador en aquesta realitat paral.lela.  Aquest món ha de tenir profunditat  de camp amb extrusions i intrusions , tridimensionalitat, oferir punts de vista sorprenents i insospitats … per tal de semblar el màxim de real possible per a l’espectador.

VideomappingPro / 2016, World Moto GP, fotografia del mapping projectat sobre l’Ajuntament de Xest

6. Dirigiràs la mirada de l’espectador

Les grans dimensions d’una zona de projecció poden dificultar que un espectador sàpiga on centrar la seva mirada en cada moment.  Existeixen diversos recursos per captar la seva atenció i dirigir la seva mirada: potenciant el centre de la superfície de projecció com a punt focal o d’èmfasi , ampliant o reduint la superfície projectada, “especialitzant” la superfície de projecció per àrees temàtiques , “entrenant” l’espectador en l’ús que es fa de la zona de projecció

7. Provocaràs reaccions en el públic

El Mapping és un espectacle en viu que pretén connectar amb el públic i aconseguir una resposta per part seva. Hi ha diverses formes d’aconseguir aquesta connexió: facilitant la comprensió (mantenint la relació causa-efecte), creant un contingut temàticament coherent, utilitzant in crescendos com les sincronies que porten la compenetració entre música i imatge al màxim exponent, creant clímaxs àlgids al final de l’espectacle ()…

8. Incorporaràs transicions entre les accions

El pas d’un bloc temàtic a un altre o d’una acció a una altra no es fa per talls si no mitjançant transicions. Les transicions transmeten una sensació de fluïdesa visual, i permeten que les diferents parts de què es composa un mapping es fonguin entre sí.

Conclusió

El Videomapping ja no és la tecnologia novedosa d’anys enrere sinó que s’ha convertit en un mitjà d’expressió amb identitat pròpia. Està creant la seva pròpia narrativa que encara està en construcció però que compta amb unes bases molt definides. Es qüestió de temps que segueixi evolucionant. El cinema porta més de cent anys fent-ho i la televisió més de 80.

Ramon Herrero Guionista / Dissenyador Narratiu

Share your thoughts