COM UTILITZEN LES SÈRIES DE NETFLIX EL DESIGN THINKING- Integrant l’ espai físic a la narrativa (1/3)

La  narració en sèrie és cada  cop més complexa. Ja no es basa només en establir els conflictes que afecten uns personatges. Va més enllà: es tracta de crear autèntics móns de ficció, els Storyworlds.  Els Storyworlds  tenen un precedent  en els GameWorlds dels Videojocs. Molts dels recursos i conceptes de la Narrativa Interactiva són útils per a la serialització de la ficció televisiva.

La sèrie Peaky Blinders és un exemple d’ Storyworld profundament desenvolupat
(Knight, S., Russell, S., Finlay, T., Bathurst, O., Harper, T., Swinden, K., Murphy, C., … Entertainment Warner Bros., (2015). Peaky blinders: primera temporada . )

La creació d’Storyworlds es tan important per les sèries que ha generat una nova fase en el procés de desenvolupament de la ficció: la Pre-pre-producció, que inclou el disseny dels móns de la ficció. La serialització cada cop s’assembla més al Disseny. De fet, els principals hubs de producció de sèries han generat models de treball que incorporen les tècniques del Design Thinking per al desenvolupament de la serialització. S’ha creat un nou concepte de factories de ficció: Writer’s Room (als USA i UK) i Production Hotels (Dinamarca). Són dos noms que designen el mateix concepte.

A casa nostra ja fa temps que el Design Thinking s’aplica en la Narrativa Interactiva i en la creació dels GameWorlds. Amb aquest article, iniciem una sèrie de 3 entregues dedicades a alguns d’aquests recursos i conceptes que són especialment útils per al disseny de la narrativa serialitzada.

L’ESPAI FÍSIC  I ELS STORYWORLDS

Què és un Storyworld?

Els Storyworlds són el caldo de cultiu perquè es puguin desenvolupar conflictes, maximitzar personatges  i  potenciar les trames. Són l’ecosistema de la ficció. Com tots els sistemes inclouen molts aspectes diversos que estan interrelacionats:  espais físics, contextos socials, sistemes de valors, cànons estètics, lluites pel poder, tensions…  Del nivell de detall i desenvolupament de l’ Storyworld en depèn en gran mesura l’èxit i la durada d’una sèrie. Un Storyworld potent pot suportar diversos personatges, diverses històries i es pot expandir a través de diversos mitjans,  convertint-se en un franquícia d’entreteniment.

L’espai dins de l’ Storyworld

Un dels aspectes més trascendentals en la creació dels móns de la ficció és el tractament de l’espai. La tradició teatral converteix l’espai de moltes produccions audiovisuals en un mer decorat. En canvi,  la narrativa serialitzada   de les plataformes d’streaming  (Netflix, HBO, Amazon…)  crea  i construeix els seus espais, fent-los funcionals per als personatges ( i espectadors) i creant oportunitats perquè puguin  experimentar-los de manera profunda.

Com s’aconsegueix  crear un Espai Funcional?    

La resposta cal buscar-la en una de les tècniques del Design Thinking que  resulta especialment útil en la creació d’espais funcionals : el Mapa del Viatge (Journey Map). En el món de la narrativa interactiva és  una de les eines que s’utilitzen per desglossar l’experiència dels seus usuaris quan adopten el paper del Personatge Jugable (Player Character). És una visualització del procés que travessa una persona per assolir un objectiu. Els mapes de viatge són idonis per  verificar  que una seqüència d’esdeveniments  amb  un objectiu concret  es desenvolupa de forma coherent i en el context adequat.

Una de les principals aportacions del Mapa del Viatge és assegurar que el personatge interactuarà  amb l’espai i els elements que aquest conté. Garanteix un ús coherent de l’espai perquè la ubicació  ha de contenir  els recursos  que el personatge necessita per poder culminar aquella etapa concreta del procés.

Els ingredients del Mapa del ViatgeEn la imatge veiem el Mapa del Viatge amb algunes de les fases que el Thomas Shelby segueix durant el procés de portar a terme la missió que li ha encarregat l’inspector Campbell al Derby d’ Epsom (Episodi 6, Temporada 2).  
 • Personatge i Procés

És de qui tracta el mapa del viatge. El mapa de viatge està configurat a partir del seu punt de vista, dels seus valors i la seva manera de fer les coses. De fet, un episodi pot contenir diversos processos protagonitzats per diversos personatges.

 • Fases del viatge

Són les diferents etapes per les que passa el personatge per tal d’aconseguir el seu objectiu. Les accions són els comportaments i els passos que realitza el  personatge. 

 • Context

És l’espai on succeeix una fase determinada. Ha de contenir  el recurs  que el personatge necessita per poder culminar aquella etapa concreta del procés.

 • Funcionalitat

L’eina, el recurs, la persona… qualsevol cosa que permeti al personatge seguir avançant en el procés.

 • Aspectes Positius o Negatius

Sempre tenen a veure amb les expectatives del personatge respecte el procés que està realitzant. Els aspectes positius són tots aquells factors que van a  favor  de la culminació del procés que ha iniciat.  Els negatius, tots els que interfereixen en les seves intencions.  

La Narració Ambiental (“Environmental Storytelling”)

És una altra de les tècniques que utilitzen els Videojocs en relació a l’espai físic. Consisteix  en organitzar un conjunt d’ objectes i distribuir-los en un entorn de manera que suggereixin un context narratiu  al jugador. Aquesta tècnica fa servir l’entorn per  comunicar diversos aspectes:   

 • Els fets que han passat en un lloc
 • Qui l’habita
 • Les seves condicions de vida
 • Avançar què pot passar després
 • La finalitat funcional del lloc
 • Un estat d’ànim

Quan els elements ambientals proporcionen l’adequat context narratiu, actuen com a amplificadors de les accions protagonitzades pels personatges. Les sèries de les plataformes d’streaming  utilitzen aquest recurs per crear un món atractiu i profund. En el cas de Peaky Blinders, la narrativa ambiental s’utilitza sistemàticament. Fins i tot, el món pot parlar per ell mateix sense necessitat que ningú digui ni faci res.

A la sèrie Peaky Blinders, les seqüències a l’església serveixen per amplificar la percepció entre el públic que no hi haurà secrets entre els personatges
( Knight, S., Russell, S., Finlay, T., Bathurst, O., Harper, T., Swinden, K., Murphy, C., … Entertainment Warner Bros., (2015). 
Peaky blinders: primera temporada . )

 

Continuarà

La intenció amb aquesta sèrie d’articles és compartir consells i tècniques específiques per al disseny de la ficció serialitzada. Esperem que els pugueu trobar valuosos. Si teniu alguna pregunta o voleu iniciar una conversa aquí teniu el nostre contacte.

Ramon Herrero Design Thinking Writer/ Guionista

Share your thoughts