NARRATIVA DESIGN THINKING PER AL WEB COLOMA+ARMENGOL

L’ escriptura Design Thinking forma part  del tipus de continguts narratius  que ofereix Storytala.  El disseny del contingut per a web creant un context narratiu juga un paper crucial a l’hora de facilitar una experiència d’usuari excel·lent. I aquest ha estat l’encàrrec que ens ha fet l’empresa Coloma + Armengol, líder en processos d’innovació tecnològica en el sector de la construcció, per al seu web: http://www.colomaarmengol.com/

Pàgina Principal web Coloma+Armengol. Recuperat de: http://www.colomaarmengol.com/

Els requisits de l’empresa Coloma+ Armengol eren els següents:

  • Reflectir la “veu” de la marca i els seus valors.
  • Comunicar quina és la forma de treballar de C+A.
  • Informar sobre els seus serveis de consultoria i formació.
  • Transmetre els principals projectes en els que ha intervingut i participa actualment.

La resposta a aquests requeriments ha estat plantejar el web de Coloma + Armengol com  una conversa entre els responsables de l’empresa i l’usuari. Ja des de la mateixa  pàgina principal es planteja el símil visual de prendre un cafè amb l’usuari per facilitar la proximitat i l’empatia.  Els diversos apartats s’estructuren seguint el flux natural d’un diàleg. En tot moment, l’escriptura es dirigeix a l’usuari com a “tu”, per generar implicació i complicitat.

A més, el nostre disseny d’escriptura UX per al web Coloma+Armengol es basa  en aquests punts:

  • Usuaris Objectius: representants de grans empreses del sector AECO (Architecture, Engineering, Construction & Operations).
  • Finalitat del text: ajudar els usuaris del web a aconseguir la informació que busquen de la manera més còmoda i sense esforç possible.
  • El context darrere del contingut web: un sector de la construcció més sostenible, eficient i humà. El Building Information Modeling (BIM) és l’eina per aconseguir-ho. 
  • Com aborda el text  les necessitats de l’usuari: claredat , concisió, evitar l’argot tècnic, accessibilitat en el llenguatge.
  • Les emocions a transmetre a  l’usuari: proximitat, coneixement, accessibilitat, seguretat, experiència, empatia.

El concepte troncal  sobre el que gira el text del web es pot resumir amb aquesta frase:


“El BIM promou la comunicació. Per això aquest web té forma de conversa. Seguim xerrant?”